5 jul 2019

NIFU søker samfunnsforskere

Er du forsker eller analytiker som liker å jobbe i skjæringsfeltet mellom forskning og kunnskapspolitikk?

Vi legger vekt på personlig egnethet og søker deg som er samarbeidsorientert, selvstendig, kreativ og nytenkende, og som kan bidra faglig og sosialt til et godt arbeidsmiljø.

 Vi ser etter deg som har:

  • Interesse for politikkutvikling og politiske og faglige debatter innen våre fagfelt
  • Doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen statsvitenskap, sosiologi, økonomi eller pedagogikk. Andre fagområder kan også være aktuelle
  • Solid kompetanse i kvalitative og/eller kvantitative metoder
  • Evne til å samarbeide tverrfaglig og handlingsrettet i et arbeidsmiljø med høyt tempo
  • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
  • Meget gode norskkunnskaper, samt gode engelskkunnskaper

Har du i tillegg noen av de følgende kvalifikasjonene er du særlig interessant som søker:

  • Relevant erfaring som forsker
  • Erfaring fra politikkutvikling, analyser, kunnskapsgrunnlag eller rådgivning på det kunnskapspolitiske feltet, fra departement, direktorat, internasjonal organisasjon, universitet eller liknende
  • Erfaring med systematiske kunnskapsoppsummeringer, bibliometriske analyser, bruk av registerdata, RCT-studier, analyse av stordata (web scraping/crawling), eller bruk av API-løsninger
  • Solid sektorkompetanse – kunnskap om norsk utdannings- og forskningssystem og tilsvarende systemer i andre land

Søknadsfrist er 20. august 2019

Se NIFUs ledige stillinger her.