31 okt 2019

NIFU søker samfunnsforskere

NIFU søker forskere til fagområdet studier av grunnopplæring.

Vi kombinerer sterk relevansorientering og samfunnseffekter av forskningen med solid vitenskapelig kvalitet.

NIFU skårer helt på topp i Norge i Forskningsrådets evaluering av norsk utdanningsforskning og er vertsinstitusjon for et åtteårig senter for studier av forskingskvalitet og impact.

Vi jobber tverrfaglig og teambasert, tett på kunnskaps- og innovasjonspolitikken, og i nært samarbeid med et stort nettverk av forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker forskere som liker å jobbe i skjæringsfeltet mellom forskning og kunnskapspolitikk. Vi legger vekt på personlig egnethet og søker deg som er samarbeidsorientert, selvstendig, kreativ og nytenkende, og som kan bidra i et godt arbeidsmiljø. Stillingen er knyttet til fagområdet studier av grunnopplæring.

Området gjennomfører studier av barnehage, grunnskole, studie- og yrkesforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole, voksenopplæring og fagopplæring.

Vi ser etter deg som har:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen samfunnsvitenskap eller utdanningsvitenskap
 • Kompetanse og forskningserfaring knyttet til barnehagefeltet, grunnskole, videregående opplæring eller IKT i utdanningssektoren
 • Solid kompetanse i og erfaring med kvalitative metoder, dokumentanalyse og/eller kvantitative metoder
 • Interesse for politikkutvikling og politiske og faglige debatter innen våre fagfelt
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig og handlingsrettet i et arbeidsmiljø med høyt tempo
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Meget gode norskkunnskaper, samt gode engelskkunnskaper

Har du i tillegg noen av de følgende kvalifikasjonene er du særlig interessant som søker:

 • Erfaring fra politikkutvikling, analyser, kunnskapsgrunnlag eller rådgivning på det kunnskapspolitiske feltet, fra departement, direktorat, internasjonal organisasjon, universitet eller liknende
 • Gode nettverk, i relevante forskningsmiljøer og blant oppdragsgivere

Arbeidsoppgaver:

 • Initiere, planlegge, utforme og søke på oppdragsprosjekter og forskningsmidler
 • Lede og gjennomføre forskningsprosjekter, publisere og formidle resultater
 • Bidra til å utvikle forskningsvirksomheten innen NIFU sine forskningsområder

Nyansatte forventes å bidra til instituttets vitenskapelige aktivitet og brukerrettede oppdragsvirksomhet.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende forskningsprosjekter i nær tilknytning til politiske beslutningsprosesser
 • Et stimulerende, tverrfaglig forskningsmiljø med bred internasjonal kontaktflate og høy synlighet i media
 • Et fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekterRelevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Eventuelle relevante publikasjoner fra de siste fem år. Inkluder gjerne relevante rapporter, kronikker og liknende formidlingsarbeid (maks fem)
 • Tre referanser, med informasjon om navn, telefonnummer og relasjon til deg

Søk stilling

Alle søknader behandles konfidensielt

Kontaktpersoner:
Forskningsleder Studier av grunnopplæring, Roger André Federici, tlf. 959 36 231
Direktør Sveinung Skule, tlf. 920 69 219