24 jun 2020

NIFU søker samfunnsforskere

NIFU søker forskere som liker å jobbe i skjæringsfeltet mellom forskning og politikk på kunnskapsfeltet. 

Vi legger vekt på personlig egnethet og søker deg som er samarbeidsorientert, selvstendig, kreativ og nytenkende, og som kan bidra faglig og sosialt til et godt arbeidsmiljø.

Stillingene vil være knyttet til ett av følgende forskningsområder:

 • Høyere utdanning
 • Grunnopplæring
 • Forskning og innovasjon

Vi ser etter deg som har:

 • Interesse for politikkutvikling og faglige debatter innenfor våre fagfelt.
 • Doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi eller pedagogikk. Andre fagområder kan også være aktuelle.
 • Er du i sluttfasen av et doktorgradsarbeid er du også velkommen til å søke.
 • Solid kompetanse i kvalitative og/eller kvantitative metoder.
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig og handlingsrettet i et arbeidsmiljø med høyt tempo.
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner.
 • Meget gode norskkunnskaper, samt gode engelskkunnskaper.

Har du i tillegg noen av de følgende kvalifikasjonene er du særlig interessant som søker:

 • Relevant erfaring som forsker.
 • Erfaring fra politikkutvikling, analyser eller rådgivning på det kunnskapspolitiske feltet, fra departement, direktorat, forvaltning, arbeidslivsorganisasjon, universitet eller liknende.
 • Solid sektorkompetanse – kunnskap om norsk utdannings-, forsknings- og innovasjonssystem og tilsvarende systemer i andre land.
 • Erfaring med bibliometriske analyser og behandling av bibliometridata.
 • Kunnskap om innovasjonsprosesser i offentlig sektor.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å utvikle forsknings- og analysevirksomheten.
 • Initiere, planlegge, utforme og søke på oppdragsprosjekter og forskningsmidler.
 • Lede og gjennomføre forskningsprosjekter, publisere og formidle resultater.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende forskningsprosjekter i nær tilknytning til politiske beslutningsprosesser.
 • Et stimulerende, tverrfaglig forskningsmiljø med bred internasjonal kontaktflate og høy synlighet i media.
 • Et fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordninger.

Søk via Jobbnorge.no.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter
 • Relevante vitnemål og attester
 • Eventuelle relevante publikasjoner fra de siste fem år. Inkluder gjerne rapporter, kronikker og liknende formidlingsarbeid (maks fem)

Oppgi i søknaden hvilket forskningsområde du søker deg til. Det er mulig å søke seg til flere områder.

Kontaktpersoner:

Forskningsleder Studier av høyere utdanning, Nicoline Frølich, 960 70 039

Forskningsleder Studier av grunnopplæring, Roger Andre Federici, 959 36 231

Forskningsleder Studier av forsknings og innovasjon, Espen Solberg, 951 19 482

Alle søknader behandles konfidensielt.