30 aug 2018

NIFU søker stipendiat

NIFU søker en stipendiat til forskningsprosjekt om internasjonalisering og studentmobilitet i lærerutdanningen. Stillingen har varighet 3 år.

Stipendiatstillingen er knyttet til forskningsprosjektet International student mobility: drivers, patterns and impacts (MOBILITY) som er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet er et samarbeid mellom NIFU og OsloMet – storbyuniversitetet. Prosjektet har som hovedmål å utvikle forskningsbasert kunnskap om internasjonalisering av norsk høyere utdanning med vekt på å identifisere og utforske sentrale studiemobilitetsmønstre, samt drivkrefter og effekter av internasjonal studentmobilitet.

Klikk her for hele utlysningsteksten og søknadsskjema.

Søknadsfrist: 12. november 2018.
Tiltredelse: Januar – mars 2019.

Eventuelle spørsmål kan rettes til
Agnete Vabø agnete.vabo@oslomet.no, tlf. 67 23 84 57
Jannecke Wiers-Jenssen, jannecke.wiers-jenssen@nifu.no, tlf. 98 45 86 83