4 jun 2020

NIFU tar i bruk fremtidstenkning i nytt senter

Senter for ansvarlig forskning og innovasjon i Norge (AFINO) er et nettverks- og læringssenter for ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge

Senteret ble etablert i 2019 for en fem-års periode og finansieres gjennom Forskningsrådets program SAMANSVAR – Ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar.

AFINO består av et nettverk av forskningsinstitusjoner og prosjekter som utforsker hvordan forskning og innovasjon kan utføres på en samfunnsansvarlig måte. Målet er å utvikle kompetanse og nye metoder som sikrer at forskning og innovasjon er ansvarlig, bærekraftig og rettferdig.

En viktig del av senterets arbeid er å etablere nye læringsarenaer på tvers av fagfelt og sektorer. Gjennom å organisere aktiviteter og arrangement for forskere, innovatører og beslutningstakere ønsker AFINO å skape en felles forståelse av hva ansvarlig innovasjon er.

For NIFUs forskere er dette en anledning til å koble arbeidet med ansvarlig forskning og innovasjon opp mot utviklingen av en utfordringsorientert og transformativ innovasjonspolitikk. Senteret kan slik bidra til læring både i bedrifter og policy-miljøer.

NIFU vil støtte etableringen av læringsarenaer ved å bruke en metode for fremtidstenkning kalt Future Literacy og som opprinnelig er utviklet av UNESCO. Metoden er tilpasset policy-utvikling og andre strategiske prosesser. I praksis innebærer metoden å la deltakere i så kalte Future literacy laboratories tenke på fremtiden på en kunnskapsbasert, kreativ og kritisk måte.  Metoden har allerede vært brukt i Norge, av både Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. NIFU har erfaring fra å bruke metoden på det innovasjonspolitiske området og skal videreutvikle metoden i AFINO.  UNESCOs fremtidsekspert, Riel Miller, er trukket inn i arbeidet.

AFINO ledes av universitetene NTNU, BI, UiB og OsloMet hvor NTNU er koordinator (Program for anvendt etikk ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap). GenØk, UiS, NIFU og HVL er med som samarbeidspartnere.

Les mer om AFINO på senterets nettside.

Foto: George Peters

For mer informasjon, kontakt:
Lisa Scordato, seniorrådgiver, forskning og innovasjon
lisa.scordato@nifu.no
(+47) 454 30 775

Per Koch, spesialrådgiver
per.koch@nifu.no
(+47) 92 68 45 52