11 jan 2022

NIFU-webinar 12. januar: Et lag rundt eleven. Flerfaglig samarbeid i skolen – helsesykepleiers involvering og arbeid med læringsmiljø

NIFU presenterer resultater fra en videreføring av prosjektet «Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skolen».

Tid: 12. januar 2022, kl. 09.00-10.15

Flere profesjoner i skolen kan bidra med kompetanse som lærere og andre ansatte i skolen ikke nødvendigvis har. Forskning, offentlige utredninger og stortingsmeldinger erkjenner viktigheten av godt samarbeid, men også at det ligger et potensial i å forbedre det flerfaglige samarbeidet.

I dette webinaret presenterer NIFU resultater fra en videreføring av prosjektet «Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skolen».

Prosjektet var en randomisert, kontrollert studie hvor 12 kommuner fikk tilført et halvt årsverk ekstra helsesykepleierressurs. Hovedmålet med studien var å undersøke hvorvidt den ekstra ressursen førte til endringer i elevenes læringsmiljø, fravær og læringsresultater. Videre var det viktig å få innsikt i hvordan helsesykepleier samarbeidet med skolen.

I tillegg til presentasjon av resultater, får vi innsikt i hvordan de som utdanner helsesykepleiere ser på flerfaglig samarbeid og læringsmiljø i skolen. Videre bidrar både en helsesykepleier og en skoleleder, begge deltakere i prosjektet, med refleksjoner knyttet til deres samarbeid spesielt og samarbeid med andre profesjoner i skolen generelt.

Program: 

09.00 Velkommen v/Arnfinn Helleve (FHI) 

09.05 Presentasjon v/Roger André Federici (NIFU) og Unni Vere Midthassel (UiS): «Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole.» Funn fra oppfølgingsstudien.  

09.25 Beate Lund Opgård, helsesykepleier i Alta kommune: Hva er helsesykepleieres viktigste bidrag i det flerfaglige samarbeidet? Hvordan er samarbeidet med andre profesjoner i skolen? 

09.35 Marie Elisabeth Kaldestad, rektor på Undarheim Skule i Kvinnherad: Hvordan er samarbeidet med helsesykepleier spesielt og andre profesjoner generelt? 

09.45 Annette Qvam, Utdanningsdirektoratet: Avsluttende kommentar. 

10.00 Innspill og spørsmål

Ordstyrer er Arnfinn Helleve, Folkehelseinstituttet.

Gikk du glipp av webinaret? Se det i opptak her.