12 apr 2021

NIFU-webinar 13. april: Hvordan har norske universiteter og høyskoler blitt påvirket av Covid-19?

Hvordan har de høyere utdanningsinstitusjonene håndtert koronaepidemien? Hvordan har situasjonen påvirket utdanning og forskning? Hva har vi lært og hva tar vi med oss videre?

Tid: 13. april 2021, kl. 9.00-10.00.

Ett år etter den første nedstengningen av Norge legger NIFU frem sin samlede analyse av koronasituasjonens konsekvenser for universitets- og høyskolesektoren. Den bygger på svar fra 22 000 studenter og nærmere 4 000 faglig ansatte. Materialet gir innsikt i konsekvensene av pandemien for blant annet undervisning og læringsutbytte, forskning og forskningssamarbeid, utvikling av digital kompetanse og aktørenes syn på framtiden.

Undersøkelsen er utført av NIFU på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. På webinaret presenteres og kommenteres hovedresultater fra rapporten, med kommentarer fra forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Møt også forskningsleder for forskning og innovasjon ved NIFU Espen Solberg, forsker ved NIFU Elisabeth Hovdhaugen, professor ved TIK-senteret Magnus Gulbrandsen, leder for Norsk studentorganisasjon Andreas Trohjell, og leder ved Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind.

Funn og konklusjoner vil bli brukt i framtidig politikk for sektoren og i regjeringens generelle arbeid med å dra lærdom av og følge opp konsekvensene av koronapandemien.

Webinaret vil ledes av forskningsleder for høyere utdanning ved NIFU Nicoline Frølich.

Et mer detaljert program vil bli lagt ut senere.

Meld deg på her!

Ikke mottatt lenke eller problemer med å logge deg på? Forsøk denne lenken.

For mer informasjon, kontakt:
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86