10 feb 2021

NIFU-webinar 19. mars 2021: Hvordan har norske universiteter og høyskoler blitt påvirket av Covid-19?

Hvordan har de høyere utdanningsinstitusjonene håndtert koronaepidemien? Hvordan har situasjonen påvirket utdanning og forskning? Hva har vi lært og hva tar vi med oss videre?

Tid: fredag 19. mars 2021, kl. 12.30-13.30

Ett år etter den første nedstengningen av Norge legger NIFU frem sin samlede analyse av koronasituasjonens konsekvenser for universitets- og høyskolesektoren. Den bygger på svar fra 22 000 studenter og nærmere 4 000 faglig ansatte. Materialet gir innsikt i konsekvensene av pandemien for blant annet undervisning og læringsutbytte, forskning og forskningssamarbeid, utvikling av digital kompetanse og aktørenes syn på framtiden.

Undersøkelsen er utført av NIFU på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. På webinaret presenteres og kommenteres hovedresultater fra rapporten.

Funn og konklusjoner vil bli brukt i framtidig politikk for sektoren og i regjeringens generelle arbeid med å dra lærdom av og følge opp konsekvensene av koronapandemien.

Rapporten vil bli kommentert av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Et mer detaljert program vil bli lagt ut senere.

Meld deg på her!

For mer informasjon, kontakt:
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86