8 okt 2020

NIFU-webinar 15. oktober 2020: Vurdering av opplæringstilbud – når gode data mangler

Nødvendig informasjon for å vurdere opplæringstilbudet til nyankomne elever, strekker ikke til. Hva innebærer det?

Tid: 15. oktober 2020, kl. 14.30-15.15

Politiske tiltak i Norge er innrettet mot å få flest mulig innvandrere til å delta i arbeids- og samfunnsliv. Det finnes imidlertid lite kunnskap om hva slags type opplæring som virker best.

NIFU og Fafo har vurdert om opplæringstilbud til nyankomne innvandrerelever kan effektevalueres. Studien viser at mangelfull informasjon, et svakt datagrunnlag og dårlige muligheter for å inkludere et tilstrekkelig antall elever, gjør dette vanskelig.

Forprosjektet viser at det trengs mer detaljert registrering av opplæringstilbud, mer detaljerte opplysninger om bakgrunnsforhold og bedre data om utfall.

Forsker ved NIFU Kari Vea Salvanes vil presentere konklusjonene i rapporten. Berit Lødding, også forsker ved NIFU, er ordstyrer.

På webinaret deltar seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet Mohn Ferdinand Andreas, seniorrådgiver i Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet Dag Fjæstad, og seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Tone Abrahamsen.

Meld deg på her!

For mer informasjon, kontakt:
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no 
+47 41 66 20 86