14 okt 2020

NIFU-webinar 19. oktober 2020: Hvordan bør fremtidens styring av universiteter og høgskoler være?

NIFU inviterer til lanseringsseminar av to rapporter om styring i høyere utdanning.

Tid: 19. oktober 2020, kl. 09.30-10.30

NIFU har gjennomført to evalueringer om styring i høyere utdanning. Den ene er en analyse av styringsinstrumenter og -aktører, og den andre er en evaluering av pilotordningen med utviklingsavtaler.

Hvilke tendenser ser vi? Blir institusjonene for like? Hvordan skal vi få til bedre arbeidsdeling?

Mari Elken og Lars Lyby ved NIFU presenterer rapportene.

Blant andre statssekretær i Kunnskapsdepartementet Aase Marthe Johansen Horrigmo, rektor ved Høgskolen i Innlandet Kathrine Skretting, prorektor for forskning ved NTNU Bjarne Foss, rektor ved Universitet i Bergen Dag Rune Olsen, og rektor ved Høgskolen i Østfold Lars-Petter Jelsness-Jørgensen deltar i panelet for å diskutere funn og implikasjoner.

Ordstyrer er forskningsleder ved NIFU Nicoline Frølich.

Meld deg på her!

For mer informasjon, kontakt:
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86