25 aug 2020

NIFU-webinar 2. september 2020: Internasjonale erfaringer med utviklingsavtaler i UH-sektoren

Hvilke erfaringer har Nederland, Danmark og Canada med utviklingsavtaler i universitets- og høgskolesektoren, og hva kan det bety for oss?

Tid: 2. september 2020, kl. 9.30-10.30

Siden 2016 har Norge arbeidet med en pilotordning for flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og statlige universiteter og høyskoler.

NIFU har som oppdrag å evaluere ordningen, og som et ledd i dette arbeidet har Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) analysert bruk av utviklingsavtaler i universitets- og høgskolesektoren i Nederland, Danmark og Ontario (Canada).

På webinaret vil funnene fra analysen bli presentert av Ben Jongbloed og Harry de Boer fra CHEPS. Bjørn Stensaker (UiO/NIFU) kommenterer funnene fra norsk perspektiv. Ordstyrer er Mari Elken (NIFU).

Webinaret avholdes på engelsk.

Påmelding er stengt.

For mer informasjon, kontakt:
Mari Elken, stedfortredende forskningsleder/forsker 2, Studier av høyere utdanning
mari.elken@nifu.no
(+47) 960 94 033