13 jan 2021

NIFU-webinar 21. januar 2021: Postdoktor – attraktiv stilling med usikre karriereutsikter

Brukes postdoktorstillingen i tråd med intensjonene?

Tid: 21. januar 2021, kl. 13.00-14.15

Norsk forskning og høyere utdanning ser en betydelig vekst i rekrutteringsstillinger. Spesielt gjelder dette for kategorien postdoktor. Hovedformålet med postdoktorstillingen er å kvalifisere for vitenskapelige toppstillinger, og en eller flere perioder som postdoktor er som regel nødvendig for å nå opp i konkurransen.

Utviklingen har blitt møtt med kritikk, både i Norge og internasjonalt. Lange kvalifiseringsløp i midlertidige stillinger er lite attraktivt, og det er en fare er at gode kandidater velger bort en vitenskapelig karriere.

Under webinaret presenterer Liv Langfeldt og Hebe Gunnes ved NIFU funn fra en ny rapport skrevet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Innledning ved politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet Therese Eia Lerøen. Rapporten vil bli kommentert av rektor ved Universitetet i Bergen Margareth Hagen, leder for Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind, og språkviter og leder for Akademiet for yngre forskere Ingrid Lossius Falkum.

Ordstyrer er forskningsleder ved NIFU Espen Solberg.

Se webinaret i opptak på YouTube.

For mer informasjon, kontakt:
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86