16 sep 2020

NIFU-webinar 22. september 2020: Hvor relevant er doktorgradsutdanningen for arbeidsmarkedet?

Antallet personer som avlegger doktorgrad i Norge har økt markant de siste 20 årene. I denne perioden har også flere doktorgradsutdannede funnet arbeid utenfor universitets- og høgskolesektoren.

Tid: 22. september 2020, kl. 11.30-12.30.

Gitt flere nye karriereveier – hvor relevant er egentlig norsk doktorgradsutdanning for arbeidsmarkedet, er doktorene fornøyd med utdanningen og egen tilpasning på arbeidsmarkedet og er en karriere som forsker attraktiv for nyutdannede doktorer? En ny rapport fra NIFU, skrevet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, undersøker disse spørsmålene. Data fra en spørreundersøkelse blant doktorer som disputerte for ph.d.-graden ved et universitet eller en høgskole i Norge i årene 2013, 2014 eller 2015, gir ny kunnskap om doktorenes arbeidsmarkedstilpasning og doktorgradsutdanningens kvalitet og relevans for arbeidsmarkedet.

På webinaret deltar Aase Marthe Johansen Horrigmo (statssekretær KD), Svein Stølen (rektor UiO), Sofie Høgestøl (leder Akademiet for yngre forskere), Mari Sundli Tveit (NHO) og Anders Söderholm (generaldirektör Universitetskanslerämbetet) i panelet for å diskutere spørsmålene. Rune Borgan Reiling (NIFU) presenterer funn fra rapporten og Kaja Wendt (NIFU) er ordstyrer.

Påmelding er stengt.

For mer informasjon, kontakt:
Huan Than
huan.than@nifu.no