30 apr 2020

NIFU-webinar 7. mai 2020: Hvilken gevinst gir spillbaserte undervisningsverktøy?

Øker læringsspill elevenes motivasjon og læringsutbytte?

Tid: 7. mai 2020, kl. 15.15.-16.00

Dagens elever og studenter har vokst opp med spill og ønsker også spillelementer i undervisningen. Eksisterende forskning på bruk av digitale læringsspill er mangelfull og ofte basert på brukernes egne oppfatninger av spillet.

Under webinaret presenterer NIFU-forskerne Siv-Elisabeth Skjelbred og Stephan Daus funn fra en randomisert kontrollstudie av markedsføring og ledelse i videregående. Forskerne sammenligner elever som har brukt spillet Hubro Marketing Simulations med elever som ikke har brukt det.

Forskningsprosjektet er gjennomført i samarbeid med Hubro Education AS og Utdanningsetaten i Oslo.

Her kan du se opptak av webinaret.

For mer informasjon, kontakt:
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no 
+47 41 66 20 86