13 sep 2021

NIFU-webinar 17. september: Hvor går norsk forskning?

Hvilke aktører forsker på hva, og hvor går utviklingen? Er det samsvar mellom det som er politisk prioritert og det vi forsker på? Meld deg på!

NIFU inviterer til webinar om profilen på norsk forskning. Vi presenterer de siste tallene for tematisk innretning av norsk forskning og utvikling med kommentarer fra Sigrun Aasland, Kyrre Lekve og Carina Hundhammer.

Tid og sted: Zoom, fredag 17. september kl. 09.00-10.00

PROGRAM:

Velkommen: Hva forsker vi på?
Velkommen ved Frode Georgsen, avdelingsdirektør i Norges forskningsråd
Kort om temastatistikken, ved Kaja Wendt, stedfortredende forskningsleder NIFU

Del 1: Ser vi spor av «den nye oljen»?
Forskning skal legge grunnlag for nytt næringsliv og framtidig verdiskaping. Ser vi tegn til nye arbeidsplasser og industrieventyr på noen områder?

  • Profilen på norsk forskning innenfor klima, miljø og energi, v/ Kaja Wendt, stedfortredende forskningsleder, NIFU
  • Kommentar ved Sigrun Aasland, daglig leder, Miljøstiftelsen Zero
  • Profilen på norsk IKT-forskning, v/ Michael Mark, forskningsleder NIFU
  • Kommentar ved Kyrre Lekve, ass. direktør, Simula

Del 2: Forsker vi mest på det som er høyest prioritert?
Store samfunnsutfordringer utgjør sentrale prioriteringer i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Er det samsvar mellom det som er prioritert og det vi faktisk forsker på?

  • Profilen på norsk forskning, v/ Espen Solberg, forskningsleder, NIFU
  • Kommentar ved Carina Hundhammer, leder høyere utdanning og forskning, Abelia

Les mer om tematisk FoU i Norge og last ned NIFU-rapporten her.