5 feb 2021

NOKUT-frokost 11. februar: Lansering av Studiebarometeret

Torsdag 11. februar legger NOKUT frem de nye resultatene fra Studiebarometer-undersøkelsen. Resultatene vil bli presentert av NOKUTs Ole-Jacob Skodvin og NIFUs Elisabeth Hovdhaugen.

70.000 studenter ved norske høyskoler og universiteter har blitt spurt om hvordan de opplever kvaliteten ved studiet sitt og hvilken innvirkning koronasituasjonen har hatt.

Dette er den største nasjonale undersøkelsen om hvordan studentene har opplevd perioden med pandemien.

Studiebarometeret gjennomføres hvert år med 2.- og 5. års-studenter fra alle norske universiteter og høyskoler.

Koronadelen av Studiebarometeret er laget i samarbeid med NIFU og vil inngå i NIFUs undersøkelse av konsekvenser av pandemien ved norske universiteter og høyskoler.

Les mer på NOKUTs sider.