23 feb 2021

Norge brukte 77 milliarder på FoU i 2019

Norge brukte til sammen 76,8 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019, viser den endelige FoU-statistikken.

Det er nær 4 milliarder mer enn året før. Justert for prisstigningen tilsvarer det en vekst på 2 prosent. FoU-utgiftene er beregnet å utgjøre 2,15 prosent av Norges BNP.

Les mer om FoU i Norge og se endelige tall for 2019.