23 jun 2017

Norsk polarforskning preget av internasjonalt samarbeid

Norsk polarforskningen er i stor grad preget av internasjonalt samarbeid. Hele 73 prosent av artiklene har medforfattere fra andre land. NIFUs analyse viser også at Norge er størst når det gjelder publiseringer basert på svalbardforskning.

Rapporten om norsk polar- og svalbardforskning er skrevet av NIFU på oppdrag fra Forskningsrådet.

Analysen følger opp en NIFU-kartlegging fra 2015 som viste at Norge er blant de største bidragsyterne til verdens polarforskning, men at vi siteres sjeldnere enn andre store polarforskningsnasjoner. Den viste også at forskningsartikler fra Svalbard generelt er mindre sitert enn annen polarpublisering.

Årsakene til dette forstås bedre gjennom en dyptgående analyse av polarpublikasjonene i den nye bibliometriske studien.

NIFU-rapporten viser også at Forskningsrådet, som representerer 19 prosent av polarforskningsfinansieringen i Norge, har bidratt med finansiering til 38 prosent av polarforskningsartiklene og en enda høyere andel av de spesielt høyt siterte artiklene.

NIFU-rapport 2017:6

For mer informasjon, kontakt:
Dag W. Aksnes, forsker 1, statistikk og indikatorer
dag.w.aksnes@nifu.no
(+47) 99 47 43 38