23 jun 2021

Norske studenter fornøyd med studiekvaliteten i utlandet

En ny undersøkelse viser at de fleste norske studenter er fornøyde med kvaliteten på læresteder i utlandet, men det er variasjoner mellom studieregion og fagfelt.

Mange norske studenter tar utdanningen i utlandet, og i en ny artikkel undersøker Jannecke Wiers-Jenssen (NIFU/Oslomet) hvordan de som tar en hel grad i utlandet vurderer kvaliteten på utdanningen. Artikkelen er basert på en undersøkelse med mer enn 5000 respondenter.

De fleste studenter har svært positive vurderinger av utdanningen i utlandet, men det er variasjoner mellom studieregion og fagfelt. Mest fornøyde er de som studerer i Nord-Amerika og på de britiske øyer, og minst fornøyde er de som studerer i Øst-Europa og i ikke-vestlige land.

Variasjoner i grad av tilfredshet kan gjenspeile kvalitetsforskjeller, men også ulikhet i forventninger, tilpasning og motivasjon. De fleste utenlandsstudentene vurderer utdanningen mer positivt enn studenter i Norge, og en av årsakene til dette er at utenlandsstudentene utgjør en selektert gruppe med hensyn til motivasjon.

Artikkelen kan leses her: Norske studenters vurdering av utdanning i utlandet

For mer informasjon, kontakt:
Jannecke Wiers-Jenssen, forsker 1, Høyere utdanning
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no
(+47) 984 58 683