11 aug 2021

NRK Studio 2: Prestisjeutdanninger domineres av kvinner

NIFU-forsker Elisabeth Hovdhaugen har deltatt i radioprogrammet Studio 2 med innslag om karakterbasert opptak og kjønnsbalanse i høyere utdanning.

I innslaget diskuterer Hovdhaugen karakterbasert opptak til høyere utdanning og nyanserer bruken av kjønnspoeng:

–  Det å få et kjønnspoeng tilsvarer å få bedre karakter i tre fag, dvs. å øke fra for eksempel 4 til 5 i tre fag. Kjønnspoeng brukes både på kvinnedominerte og mannsdominerte studier, og det er ulikt hvor mange ekstrapoeng man får. For eksempel på studier som veterinær og dyrepleier får gutter to ekstrapoeng, mens jenter på visse guttedominerte ingeniørstudier, som datateknologi og marinteknikk, også får to ekstrapoeng.

Et annet eksempel er en forsøksordning på profesjonsstudiet i psykologi der gutter får ett ekstrapoeng. Da dette ble innført på psykologi ved UiO og UiB i 2019 førte det til at 17 menn, åtte ved det ene lærestedet og ni ved det andre, fikk opptak på bekostning av 17 kvinner. Med andre ord får ikke kjønnspoeng veldig store utslag for opptaket, særlig når det er et moderat antall ekstrapoeng som gis.

Opptak av innslaget (38:50 ut i sendingen) er tilgjengelig på NRK P2: Prestisjeutdanninger domineres av kvinner

For mer informasjon, kontakt:
Elisabeth Hovdhaugen, forsker 1, Høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502