19 Mar 2021

Ny årsrekord for doktorgrader

I 2020 ble det avlagt 1 634 doktorgrader i Norge, en økning på 3 prosent fra året før. Det har aldri tidligere blitt holdt like mange disputaser ved norske læresteder som i fjor.

Økningen kommer innenfor medisin og helsefag. Det er jevn kjønnsbalanse på overordnet nivå, og andelen utenlandske statsborgere holder seg stabil. Dette kommer fram i NIFUs nyhetsbrev med fersk doktorgradsstatistikk.

Denne gang ser vi nærmere på doktorandenes alder i nyhetsbrevet. Gjennomsnittsalderen blant de nye doktorene i 2020 var 38 år, samme aldersnivå som på 1990-tallet. Samtidig er det stor variasjon i alder mellom fagområdene.

Doktorgrader i tall

NIFU Innsikt 2021:5

For mer informasjon, kontakt
Bo Sarpebakken, seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
bo.sarpebakken@nifu.no
Tlf. (+47) 977 58 284