3 Mar 2019

Ny årsrekord i avlagte doktorgrader

I 2018 ble det avlagt 1564 doktorgrader ved norske læresteder. Den nye årsrekorden ligger 40 grader over den tidligere toppnoteringen fra 2013. De nye universitetene stod for mye av økningen i 2018.

Kjønnsbalansen var helt jevn blant de nye doktorene i 2018, mens andelen utenlandske statsborgere økte til 42 prosent, opp tre prosentpoeng fra 2017. Utlendinger er i klart flertall blant de som disputerer i teknologiske og naturvitenskapelige fag.

Les Doktorgrader i tall mars 2019

For mer informasjon, kontakt
Bo Sarpebakken, seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
bo.sarpebakken@nifu.no
Tlf. (+47) 960 94 042