10 apr 2019

Ny bok om de norske forskningsrådene

NIFU-forsker Vera Schwach er medforfatter i historien om forskningsrådene fra 1946 til i dag.

Avhengig av forskning. De norske forskningsrådenes historie er den første samlede historien om de gamle rådene og det nye Norges forskningsråd. Boken analyserer forskningsrådenes rolle i utviklingen av kunnskapssamfunnet, rådenes organisering og mange funksjoner. Boken inneholder også en sosiologisk undersøkelse av forskningsrådets profesjonsidealer og forvaltningspraksis i vår egen tid.

Boken er resultat av et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd.

Avhengig av forskning kan bestilles her.

 

Om forfatterne:
Thomas Brandt er historiker og førsteamanuensis ved NTNU.
Mats Ingulstad er historiker og forsker ved NTNU.
Eirinn Larsen er historiker og førsteamanuensis ved UiO.
Marte Mangset er sosiolog og postdoktor ved OsloMet og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
Vera Schwach er historiker og forsker 1 ved NIFU.


NIFU er representert i forskningsrådenes historie. Sigmund
Vangsnes (til venstre), Knut Arild Larsen (i midten) og Hans Skoie (til høyre).

For mer informasjon, kontakt
Vera Schwach, forsker 1, Studier av forskning og innovasjon
vera.schwach@nifu.no
(+47) 908 09 805