26 okt 2017

Ny bok om forskningspolitikk og statlig styring

Forskere bør tilby forskningsbaserte forslag til hvordan samfunnsproblemer kan løses, argumenterer forfatterne.

–I dagens forskningspolitikk er det for stor grad av detaljert styring på noen områder, kombinert med lite samordning på områder som burde ha bred interesse.

Det er en av hovedkonklusjonene i  et bokkapittel om forskningspolitisk styring, forfattet av NIFU-forsker Espen Solberg og HiOA-forsker Kristoffer Kolltveit.

Kapitlet inngår i boken «En smartere stat – veier til bedre politikk og styring», som nylig er utgitt av Universitetsforlaget. Boken tar for seg styringsutfordringer på en rekke samfunnsområder. I tillegg til forskningspolitikk går boken inn på innvandring og integrering, byutvikling, samferdsel, krisehåndtering og helsepolitikk. En hovedhensikt med boken har vært å foreslå løsninger, og ikke bare beskrive og analysere styringsutfordringene.

Espen Solberg er forskningsleder for studier av forskning og innovasjon ved NIFU

Kristoffer Kolltveit er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og tilknyttet NIFUs senter for studier av kvalitet i forskning (R-QUEST). Kolltveit er også medredaktør av boken.

Boken kan kjøpes her.

For nærmere informasjon, kontakt
Espen Solberg, forskningsleder, Forskning og innovasjon
espen.solberg@nifu.no
(+47) 951 19 482