24 feb 2020

Ny bok om kvalitetsarbeid i høyere utdanning

Hvordan utføres kvalitetsarbeid i høyere utdanning? Forskere fra NIFU er medredaktører på ny bokutgivelse.

Med utgangspunkt i et tidligere, stort prosjekt finansiert av Forskningsrådet, kommer boken Quality Work in Higher Education: Organisational and Pedagogical Dimensions. Prosjektet ble gjennomført av NIFU i samarbeid med Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og kartla og analyserte faktorer som har betydning for studiekvalitet i norsk høyere utdanning, samt hvilken tilnærming ulike høyere utdanning-institusjoner i Norge har til kvalitetsarbeid både på et strukturelt plan og i praktisk gjennomføring og undervisning.

Redaktører av boken er Mari Elken, Peter Maassen, Monika Nerland, Tine S. Prøitz, Bjørn Stensaker og Agnete Vabø. Den forener ulike disiplinære tradisjoner, inkludert utdanningsvitenskap, sosiologi og organisasjonsstudier, og diskuterer hvordan kvalitetsarbeid utføres i høyere utdanning.

Quality Work in Higher Education vil bli utgitt på Springer 6. juni 2020.

For mer informasjon, kontakt:
Mari Elken, forsker 2, høyere utdanning
mari.elken@nifu.no
(+47) 960 94 033 / (+47) 410 44 082