12 jun 2019

Ny bok om NIFUs historie: Flere kunnskapsreiser i ulike retninger

I mer enn 50 år har NIFU bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Jubileumsboken Kunnskapsreiser gir noen riss av institusjonshistorien og faghistorien på områder NIFU har arbeidet med, i tillegg til historier, epistler og fakta om instituttet og menneskene som har jobbet der.

NIFUs røtter strekker seg tilbake til midt på 1950-tallet, men virksomheten ble formelt etablert som eget institutt i 1969. Man kan trygt si at samfunnet – og ikke minst det norske kunnskapssamfunnet – har endret seg siden den gang.

Noen piler har pekt jevnt oppover, slik som studentveksten og forskningsbevilgningene. På andre områder har vi sett en forbausende stabilitet, blant annet innenfor gjennomføring i videregående opplæring.

Utviklingen på kunnskapsfeltet er altså ikke en reise som har gått i én bestemt retning. Snarere er det snakk om flere reiser i ulike retninger.

I boken Kunnskapsreiser: Innblikk og overblikk fra NIFUs historie beskrives noen av disse reisene. Innledningsvis vendes blikket mot NIFUs egen utvikling siden oppstarten midt på 1950-tallet.

I bokens andre del har flere av NIFUs nåværende og tidligere forskere løftet blikket og trukket opp noen lange linjer på felt som de har jobbet med.

Bokens tredje del tar for seg NIFUs indre liv, organisering og styring siden starten på 1950-tallet og frem til i dag. NIFUs historie ble sist gang dokumentert da instituttet feiret 25-årsjubileum i 1994. Også da ble det gitt ut en bok. Men mye er skjedd siden 1994. Bare to år etter 25-årsjubileet ble instituttet fristilt fra Norges forskningsråd og opprettet som en selvstendig stiftelse, og i 2004 fusjonerte NIFU og STEP.

Nå kan du lese Kunnskapsreiser: Innblikk og overblikk fra NIFUs historie. Denne utgaven er en konferanseversjon utarbeidet til jubileumskonferansen 14. juni 2019, «Lange linjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken» på DOGA i Oslo.

For informasjon, kontakt:
Andreas Hardhaug Olsen, kommunikasjonsrådgiver
(+47) 41 66 20 86
andreas@nifu.no