22 jun 2020

Ny digital «lommefolder» om FoU-statistikk

Nå kan du se figurer og hovedpunkter med den nyeste statistikken og indikatorene for forskning og utviklingsarbeid (FoU) i digitalt, interaktivt format.

Folderen viser et utvalg figurer og tabeller om FoU-utgifter, menneskelige ressurser i FoU og resultater fra FoU, og gir deg noen hovedpunkter til hvert tema.

Trykk her for å gå til lommefolderen.

Flere av figurene er interaktive med mulighet for å tilpasse visningen. Du kan laste ned tallgrunnlaget bak alle figurene. I folderen kan du også lese om datakildene, hva FoU er og hvordan FoU-statistikken utarbeides.

NIFU har laget lommefolderen årlig siden 1997, og i år er første gang den er digital. Vi trykker også opp noen eksemplarer som du kan bestille hos fou-statistikk@nifu.no.