14 nov 2019

Ny bok om mangfold og ledelse innen kriseberedskap

I en ny åpent tilgjengelig antologi diskuterer NIFU-forsker mangfoldsbegrepet i opplæring og utvikling av militære ledere og ledere innen kriseberedskap generelt.

Den vitenskapelige antologien Disaster, Diversity and Emergency Preparation (Magnussen 2019) har som mål å øke forståelsen for menneskelige og samfunnsmessige aspekter ved sikkerhetsrelaterte tema. Boken er utgitt som del av NATO Science for Peace and Security Series, og er et resultat av en internasjonal workshop gjennomført i Tønsberg 2018 med deltakere fra Japan og en rekke NATO-land.

Disaster, Diversity and Emergency Preparation

Tone Cecilie Carlsten (NIFU) og Glenn-Egil Torgersen (USN) har publisert et kapittel om mangfold og hva det bidrar med som fenomen i utvikling av militære ledere og ledere innen kriseberedskap generelt. Kapitlet presenterer også praktiske eksempler på hva som kan fremme og hemme institusjoners arbeid med mangfold, der målet er å øke kompetanse og effektivitet i situasjoner preget av uforutsigbarhet. Basert på den teoretiske og praktiske diskusjonen, foreslår kapitlet en strategisk modell for å støtte ledere i og mellom organisasjoner i deres arbeid.

Dette er Carlsten og Torgersens tredje antalogibidrag om pedagogikk for det uforutsette og samhandling under risiko. Kapitlet bygger også på en forelesningsrekke om strategisk kompetansestyring i Forsvaret ved Forsvarets Høgskole, samt to av Carlstens tidligere NIFU-oppdrag for Luftkrigsskolen og Krigsskolen/Hæren i perioden 2013-2018.

Kapitlet (og resten av boka) er Open Access, og kan leses her: Preparing Strategic Military Leaders and Crisis Managers for Differing Degrees of Diversity: A New Strategic Model.

For mer informasjon, kontakt:
Tone Cecilie Carlsten, forsker, Studier av grunnopplæring
tone.cecilie.carlsten@nifu.no