25 nov 2020

Nye FoU-tall for 2019

NIFU har publisert statistikk på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2019 for både universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.

Universitets- og høgskolesektoren brukte i 2019 over 26milliarder på FoU i 2019. Det er en realvekst på 6 prosent fra 2017, som er forrige år med full FoU-undersøkelse i sektoren.

Instituttsektoren brukte over 15 milliarder på FoU i 2019. Det er en liten realnedgang fra året før, på grunn av lavere kapitalutgifter.