25 jun 2021

Nye prosjekter til NIFU fra Norges forskningsråd

– Dette vil gi ny og viktig kunnskap, og bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til det grønne skiftet og samfunnets behov for utdanning og kompetanse, sier NIFUs direktør Vibeke Opheim.

Instituttet har fått tilslag på to prosjekter fra Norges forskningsråd. NIFUs direktør Vibeke Opheim synes det er spennende at instituttet får støtte til å utvikle kunnskap for framtiden: – NIFU har fått støtte til spennende prosjekter. Dette vil gi ny og viktig kunnskap, og bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til det grønne skiftet og samfunnets behov for utdanning og kompetanse fremover.

Mer om prosjektene:

  • «Educating for the unforseen: Using educational science and innovation to prepare managers and employees to work with unforeseen events»:
    «Educating for the unforeseen» har som mål å skape ny teoretisk innsikt og praktiske metoder for å utvikle kompetanse til å håndtere ukjente utfordringer. I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge skal prosjektet kombinere forskningsfeltene utdanning og innovasjon i dialog med norsk næringsliv og offentlig sektor. Leder for prosjektet er Dorothy Sutherland Olsen ved NIFU.
  • «Addressing climate change with innovation in the forest-based industry» (Inno4Tree):
    Inno4Tree er et samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt og Finnish Environmental Institute (SYKE). Prosjektet skal forske på innovasjon og sirkulær økonomi i bygge- og anleggsnæringen med fokus på overgang fra tradisjonelle materiale, som betong og stål, til tømmer og trebasert materiale. Prosjektleder er Marco Capasso ved NIFU.

I tillegg deltar Siv-Elisabeth Skjelbred ved NIFU som samarbeidspartner i et forskerprosjekt for unge talenter: «The Choice Architecture of Admission to Education» (ArcEd). Prosjektet ledes av Astrid Marie Jorde Sandsør ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og skal undersøke opptakssystemer til videregående og høyere utdanning.