4 jun 2021

Nytt digitalt læreverk i matematikk – en betinget suksess

Matematikkundervisning på barnetrinnet med DragonBox Skole har så langt vært en suksess. Implementeringen har hatt god oppslutning med engasjerte lærere.

Resultater fra prosjektet i Lillestrøm-regionen viser at elevene som brukte læreverket DragonBox gjorde det bedre på matematikkprøver enn elever som ikke brukte det. Forskerne fant ingen negative konsekvenser på elevenes læring og motivasjon. Lærernes erfaringer med profesjonsutvikling, implementering av læreverket og tilpasset opplæring har blitt undersøkt.

En kort oppsummering av prosjektet og informasjon om flere kommende publikasjoner er publisert i et nytt notat:

NIFU Innsikt 2021-11

Lenke til matematikkprøvene som er utviklet i tilknytning prosjektet:

Zip-fil med Word-dokumenter

For mer informasjon, kontakt:
Fazilat Siddiq, forsker 2, Grunnopplæring
fazilat.siddiq@usn.no
(+47) 92 44 05 88

Stephan Daus, forsker 2, Høyere utdanning
Stephan.daus@nifu.no
(+47) 92 43 35 50