12 des 2017

Nytt dobbeltnummer av Forskningspolitikk

På grunn av redaktørskifte har tredje utgave av Forskningspolitikk blitt forsinket. Til gjengjeld er det et 44 siders dobbeltnummer tettpakket med stoff om forskning, innovasjon, høyere utdanning og tilhørende politikkutvikling.

I en kronikk advarer 13 professorer og forskningsledere om nedgang i departementenes investeringer i innovasjonsforskning. Forskningspolitikk følger opp med kommentarer fra statssekretærene Paul Chaffey og Dilek Ayhan.

Lederen av OECDs arbeidsgruppe for forsknings- og innovasjonsstatistikk, Svein Olav Nås, gir oss et fascinerende innblikk i arbeidet med relevant statistikk, dens muligheter og begrensninger.

Espen Solberg ser på omorganiseringen av Kunnskapsdepartementet og lurer på konsekvensene for koordineringen av forskningspolitikken.

Kaare Aagaard og Gunnar Sivertsen setter spørsmålstegn ved effektene av prestasjonsbaserte forskningsfinansieringssystemer. Vi vet faktisk ikke om de fungerer etter hensikten.

Dette er bare noe av det du kan lese om. Bladet kan lastes ned i PDF-format over på fpol.no, eller du kan lese artiklene hver for seg.

Forskningspolitikk nr. 3/4-2017