28 nov 2018

Nytt nasjonalt senter for miljødokumentasjon

NIFU er blant NorEnviros partnere.

NorEnviro er det nyåpnede nasjonale senteret for samling og deling av miljø- og ressursdata for produkter, prosesser, materialer og energi- og avfallssystemer.

NIFU er en av senterets partnere sammen med blant annet NMBU, SINTEF, NIBIO og IFE.

En av senterets viktige oppgaver er å etablere en velfungerende infrastruktur som bidrar til økt deling og utnyttelse av informasjon på tvers av forskningsmiljøer. Slik informasjon er viktig i forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter i fremtidens sirkulærøkonomi.

Senteret er initiert av Østfoldforskning og ligger i Fredrikstad. Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune har gått inn med midler til oppbyggingen av senteret. Det ligger også en søknad på 30 millioner inne hos Norges forskningsråd, men endelig utfall av søknaden kommer først i midten av 2019.