20 jun 2017

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Forskningspolitikk 2/2017 foreligger nå. Forskningsrådets nytiltrådte direktør, John-Arne Røttingen, er allerede i gang med planer for rådets koordinerings- og rådgivningsoppdrag, sier han i dette nummers intervju.

OECD finner i sin gjennomgang av norsk forsknings- og innovasjonspolitikk at Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er et skritt i riktig retning, men mye gjenstår innen den tar høyde for omstillingsutfordringen.  Humaniorameldingen er for lite forpliktende og går for langt i politisk styring, hevder Vidar Enebakk i sin kommentar til meldingen.

Mats Benner og Sverker Sörlin ser på svensk politikk etter siste høsts behandling av den svenske forskningsproposisjonen. Forskningsrådets Anders Hanneborg legger fram tall for vurdering av søknader og prosjekter som viser godt samsvar mellom kvalitet og relevans i rådets prosjektportefølje og at norske universiteter i stor grad støttes under programmer innrettet mot samfunnsutfordringer. Politikk uten prioriteringer, er karakteristikken dette nummers kronikkforfattere gir Regjeringens industrimeldingen.

Forskningspolitikk 2-2017