2 Mar 2018

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Den nye utgaven av Forskningspolitikk, som ble lansert på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken 1. mars, ser blant annet på fremtidens betydning for politikkutforming.

I et intervju gjør UNESCOs foresight-sjef, Riel Miller, rede for nye metoder for hvordan man kan bruke fremtiden i strategisk tenkning. Professor Aris Kaloudis fra NTNU følger opp med en drøfting av hva slags konsekvenser ny teknologi og endringer i arbeidslivet kan få for den norske samfunnsmodellen.

Bladet inneholder også artikler om sosialt entreprenørskap, pirater i akademisk publisering og hvordan ulike metoder for å beregne siteringer kan gi universitetene svært forskjellige plasseringer i de internasjonale rankingene.

På den nordiske siden ser bladet på forsknings- og innovasjonspolitikkens plass i svensk valgkamp, hvordan mangelen på brobyggere i dansk akademia kan svekke det danske innovasjonssystemet og den nye islandske strategien for innovasjon.

Mer her: http://fpol.no