10 des 2019

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Julenummeret av Forskningspolitikk inneholder mye interessant stoff for dem som er opptatt av forskning, høyere utdanning, innovasjon og tilhørende politikkområder.

Her er det blant annet artikler om:

  • Forskningens rolle i politikkutforming
  • Utfordringer med å operasjonalisere FNs bærekraftsmål i forsknings- og innovasjonspolitikken
  • Den avgjørende betydningen av statlig finansiert forskning for innovasjon i Sverige og Finland
  • Et innblikk i EUs arbeid med å identifisere «missions» i det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon.

Vi har et bredt intervju med Kirsten Dunlop, leder av EUs Climate-KIC, om hvordan man kan finansiere og organisere innovasjon i møtet med store utfordringer.

Per Ottar Seglens kronikk gir et tankevekkende innblikk  i de problemene som følger med publiseringsindikatoren i forskning.

Gratis PDF her.