31 Mar 2021

Nytt nummer av Forskningspolitikk

I det nye nummeret av Forskningspolitikk snakker redaktør Per Koch med Forskningsrådets leder Mari Sundli Tveit om forsknings- og innovasjonspolitisk kunnskapsutvikling og rådgivning.

Samtalen finnes også som en egen episode i Forskningspolitikks podcast-serie: Filibuster.

Ellers presenterer bladet et bredt utvalg av artikler av forsknings- og innovasjonspolitisk interesse, herunder om Sveriges nye forskningsproposisjon, en drøfting av den norske stortingsmeldingen om internasjonalisering av høyere utdanning og et blikk på hvordan juks i forskningen kan undergrave folks tillit til forskningen.

Videre tar bladet et dypdykk ned i sentrene for forskningsdrevet innovasjon. Det presenterer NORSI, en norsk forskerskole på innovasjon som nå har blitt nordisk, og det ser på sammenhengen mellom vitenskapelig innflytelse og samfunnskontakt.

Forskningspolitikk ser også på Biden-administrasjonens nye forsknings- og innovasjonspolitikk og på de norske myndighetenes svake investeringer i forskning på forskning og innovasjon.

Les her her!