21 des 2021

Nytt nummer av Forskningspolitikk!

Forskningspolitikks julenummer er ute med førti sider om forskning, høyere utdanning og innovasjon og de tilhørende politikkområder.

Alle artiklene er tilgjengelig her.  Du kan laste ned en PDF eller lese den smarttelefon-tilpassede web-versjonen.

I denne utgaven ser bladet blant annet på:

 

  • Alfahannens betydning for norsk forskningspolitikk og  det problematiske samspillet mellom forskere og holdninger i samfunnet for øvrig.
  • Enovas rolle for lavutslippssamfunnet.
  • Om hvordan vi kan håndtere «de svarte svanene» og det uforutsette.
  • Hvordan kvinnelige forskere blir mindre sitert, men mer lest.
  • Det nye statsbudsjettet.
  • Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
  • Hvordan samarbeid mellom universiteter og næringsliv påvirker publisering.
  • og mye mer