19 jun 2013

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Forskningspolitikk 2/2013 foreligger nå. - Det er på høy tid at arbeidet med utdanning og utdanningskvalitet løftes ut av forskningens skygge, påpeker NOKUTs direktør Terje Mørland i nummerets kronikk. Forskningspolitikk har intervjuet professor Reijo Miettinen som var en av innlederne på NIFUs årskonferanse, og som nylig utga bok bl.a. om finsk innovasjons- og skolepolitikk. I forkant av høstens stortingsvalg er de politiske partienes hovedforslag om forskning kartlagt, og tre-prosentmålet og politikken for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyere utdanning er tema for kritiske kommentarer.

Nummeret har ellers artikler om ulikheter mellom de nordiske landenes innovasjonspolitikk, om pågående endringer i stillingsstruktur ved svenske høyere utdanningsinstitusjoner og om Norges forskningsråds forskningsprogrammer.   Les mer