27 okt 2020

Nytt nummer av tidsskriftet TEAM

Les om internasjonalisering, undervisningsspråk, organisatoriske endringer og arbeidsmarkedssituasjonen for doktorander med mer.

Dette nummerets artikler omhandler internasjonalisering og bruk av engelsk som undervisningsspråk, organisatoriske endringer av universiteter og betydningen av mellomledere og administratorer i slike prosesser, dekaners syn på sin arbeidssituasjon, arbeidsmarkedssituasjonen for doktorander samt en artikkel som diskuterer studiet av høyere utdanning som disiplin.

Nicoline Frølich (NIFU) og Kurt De Wit (KU Leuven) er sjefsredaktører for tidsskriftet, som har som mål å «create a better linkage of research, policy and practice in teaching and learning as well as in higher education management, governance and organisation».

Nå er nyeste nummer ute, og kan leses her.

For mer informasjon, kontakt:
Nicoline Frølich, forskningsleder, Høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
(+47) 960 94 037, (+47) 906 70 039