8 sep 2020

Nytt nummer av tidsskriftet TEAM

Spesialutgaven setter søkelys på resultatstyring i høyere utdanning og mangfold blant lærestedenes ulike aktiviteter og identiteter.

Tertiary Education and Management (TEAM), et fagtidsskrift for høyere utdanning, har som mål å «create a better linkage of research, policy and practice in teaching and learning as well as in higher education management, governance and organisation». Nicoline Frølich (NIFU) og Kurt De Wit (KU Leuven) er sjefsredaktører for tidsskriftet.

Den nyeste spesialutgaven omtaler blant annet tema som sentre for fremragende forskning, evaluering av lærestedenes resultater, utviklingsavtaler for å skape tydeligere profiler og arbeidsdeling, og mangfold blant lærestedenes ulike aktiviteter og identiteter.

 

For mer informasjon, kontakt:
Nicoline Frølich, forskningsleder, Høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
(+47) 960 94 037, (+47) 906 70 039