15 jun 2022

Offentlig støtte til næringslivet bidrar i liten grad til grønn omstilling

Norge sliter med å nå klimamålene. Her kan næringspolitiske virkemidler, det såkalte virkemiddelapparatet, være et sentralt verktøy for å lykkes.

Men virkemiddelapparatet kan også være et sentralt verktøy for å mislykkes, dersom virkemiddelbruken binder ressurser, kompetanse og kapital til aktiviteter som Norge skal omstille seg vekk fra.

I en ny analyse peker NIFU-forskere på at dagens innretning av virkemiddelapparatet ikke er innrettet godt nok, hvis det skal være et verktøy for å lykkes med grønn omstilling. Dertil er støtteordningene for åpne og brede. I tillegg gis det kraftig støtte til olje- og gassnæringen, noe som binder teknologikyndige arbeidstagere og kapital flere år ut i fremtiden til aktiviteter som Norge egentlig skal omstille seg vekk fra.

NIFU Innsikt 2022:7

For mer informasjon, kontakt,
Michael Spjelkavik Mark, stedfortredende forskningsleder
Studier av forskning og innovasjon
michael.mark@nifu.no
(+47) 466 41 554