18 des 2019

Økende konsentrasjon av forskningsmidler

I mange land blir en større andel av forskningsmidlene konsentrert på færre aktører. Hva er det som driver denne utviklingen? Og hva er argumentene for og mot økt konsentrasjon?

En ny Policy Brief fra R-QUEST diskuterer disse spørsmålene og ser på hvordan ulike begrep om forskningskvalitet både kan gi økt konsentrasjon og være et mulig middel mot potensielle negative effekter.

R-QUEST Policy Brief no. 4 (2019)

For mer informasjon, kontakt:
Kaare Aagaard, forsker 2, Studier av forskning og innovasjon
ka@ps.au.dk