30 aug 2018

Økt bruk av RCT i skandinavisk utdanningsforskning

De skandinaviske landene har en lang historie med å gjennomføre sosiale tiltak, men i motsetning til land som USA og Storbritannia, har ikke tiltakene blitt undersøkt ved hjelp av randomiserte, kontrollerte forsøk (RCT). I løpet av det siste tiåret har dette endret seg, og RCT innenfor utdanningsfeltet har økt betydelig både i Norge, Danmark og Sverige.

Vibeke Opheim (NIFU) har, i samarbeid med kollegaer i Danmark og Sverige, publisert en artikkel i et spesialnummer av tidsskriftet Educational Research om RCT i utdanningsforskning. Formålet med artikkelen er å undersøke omfanget og fremveksten av RCT i skandinaviske grunnskoler (med elever mellom 6-15 år) de siste 20 årene.

Resultatene viser at det ble gjennomført få RCT i skandinaviske grunnskoler frem til 2011. Etter dette har det vært en økning i alle tre land. Det største antallet forsøk er gjennomført i Danmark, og økningen har vært større i Danmark og Norge sammenlignet med Sverige. Mange av forsøkene i Danmark og Norge er resultat av politiske vedtak, mens dette i mindre grad er tilfelle i Sverige.

Artikkelen diskuterer også årsaken til økningen og peker på internasjonale trender mot mer konsekvensutredninger og resultater fra internasjonale sammenligninger som PISA. Mangelen på offentlige tiltak for å fremme RCT i Sverige er trolig den mest sannsynlige forklaringen på forskjellene mellom de skandinaviske landene. Finansiering og koordinering fra statlige organer er ofte avgjørende for implementering av RCT, og dette er sannsynligvis viktigere i mindre land som de skandinaviske. Støtteinstitusjoner er nå etablert i alle tre land, og trolig vil bruk av RCT i skandinavisk utdanningsforskning fortsette i årene fremover.

Artikkelen kan leses her: «Randomised controlled trials in Scandinavian educational research».

For mer informasjon, kontakt
Vibeke Opheim, assisterende direktør
(+47) 96 09 40 46 / 41 55 39 03
vibeke.opheim@nifu.no