23 apr 2021

Økt ledighet blant nyutdannede under koronapandemien

Under koronapandemien har nyutdannede med mastergrad opplevd vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet.

Arbeidsmarkedet har endret seg betraktelig under koronapandemien. Annet halvår 2019 var det høy sysselsetting og lav arbeidsledighet i Norge. Et halvt år senere var arbeidsledigheten i Norge på sitt høyeste siden andre verdenskrig. 

Et nytt NIFU-notat som undersøker nyutdannedes muligheter til å få seg jobb under koronapandemien, viser at ledigheten for nyutdannede med mastergrad har økt med 1,7 prosentpoeng. Dette ser ut til å være drevet av økt ledighet blant nyutdannede innen humanistiske og estetiske fag og samfunnsvitenskapelige fag. Det har også vært en økning i ufrivillig deltid på 1,6 prosentpoeng. 

Notatet er den første publikasjonen basert på informasjon om overgangen fra utdanning til arbeidsmarked for 2020-kullet. Hovedrapporten om de nyutdannedes arbeidsmarkedssituasjon vil publiseres i midten av juni. 

NIFU Innsikt 2021:6  

Dokumentasjon av datagrunnlaget

For mer informasjon, kontakt: 
Siv-Elisabeth Skjelbred, forsker II, Høyere utdanning 
siv-elisabeth.skjelbred@nifu.no
(+47) 92 05 33 04