15 jun 2018

Oslo katedralskole og kulturell kapital

Oslo katedralskole har i mer enn 850 år sluset elevene inn i samfunnets eliteposisjoner. Skolen holder fortsatt stand. Hvordan er det mulig, i det egalitære Norge?

Vegard Jarness (NIFU), Willy Pedersen (UiO) og Magne Paalgard Flemmen (UiO) har skrevet om Oslo katedralskole og kulturell kapital i siste utgave av Morgenbladet. Her er et utdrag fra teksten:

«Oslo Katedralskole eller Schola Osloensis, populært kalt Katta, ble etablert i 1153, og har i mange hundre år vært en forskole til samfunnets eliteposisjoner. Det preger den ærverdige bygningsmassen, med sitater på latin og gammeltysk på veggene, med anegallerier over tidligere elever – elitesjiktet i akademia, politikk, rettsvesen, litteratur. Det er kulturell kapital det handler om. Også foreldrene til Katta-elevene har høy utdanning og tunge kulturelle ressurser. Toppsjiktet i næringslivet, som forvalter den økonomiske kapitalen, har oftere gått på skoler som Oslo Handelsgymnasium. I et nytt forskningsprosjekt belyser vi begge skolene.»

Les hele essayet i Morgenbladet: «Nerdenes søte hevn» (bak betalingsmur).

For mer informasjon, kontakt
Vegard Jarness, forsker 2, Grunnopplæring
(+47) 922 16 921
vegard.jarness@nifu.no