27 sep 2021

Indikatorrapporten: Bevilgninger og virkemidler

Fjerde kapittel i Indikatorrapporten 2021 er publisert. Det handler om statlige bevilgninger til FoU og virkemiddelaktørenes støtte til FoU og innovasjon.

Se interaktiv presentasjon og grafer nedenfor.