Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

9 jan 2020

Profesjonsutdanningene ved universiteter og høgskoler møter særegne organisatoriske utfordringer når de skal innfri økte forventninger om forskning.

Les mer
8 jan 2020

Den nasjonale rektorutdanningen for skoleledere oppleves som et relevant tilbud av høy kvalitet. Deltakere mener selv at de har endret egen praksis og synet på seg selv som leder, etter gjennomført utdanning.

Les mer
18 des 2019

I mange land blir en større andel av forskningsmidlene konsentrert på færre aktører. Hva er det som driver denne utviklingen? Og hva er argumentene for og mot økt konsentrasjon?

Les mer
17 des 2019

Vi søker en administrerende direktør som sammen med instituttets medarbeidere kan styrke og videreutvikle NIFU som et nasjonalt og internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innenfor studier av utdanning, forskning, innovasjon og kompetanse.

Les mer