Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

16 apr 2021

Lærere opplever at lærerspesialistutdanningen gir godt utbytte. Studenter anser arbeidskravene som relevante og kompetanseutviklende. Samtidig etterlyses verktøy for å skape endringsprosesser i skolen.

Les mer
13 apr 2021

NIFU og NOKUT har i år (som ved forrige undersøkelse i 2017) slått sammen Tidsbruksundersøkelsen og Underviserundersøkelsen. Kvaliteten på undersøkelsene avhenger av høy svarprosent, og vi håper at mange setter av tid til å svare.

Les mer
31 Mar 2021

I det nye nummeret av Forskningspolitikk snakker redaktør Per Koch med Forskningsrådets leder Mari Sundli Tveit om forsknings- og innovasjonspolitisk kunnskapsutvikling og rådgivning.

Les mer
26 Mar 2021

Ny internasjonal statistikk viser at OECD-landenes samlede utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) utgjorde 2,5 prosent av BNP i 2019. Det er det høyeste nivået noen gang, og kommer etter en realvekst på 4 prosent fra året før.

Les mer