Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

HVL \ Hedvig Myklebust \ CC BY-SA 4.0
12 jun 2019

NIFU skal gjennomføre den forskningsbaserte evalueringen av reformen «Konsentrasjon for kvalitet». Evalueringen skal se på om reformen har hjulpet norsk høyere utdanning med å oppnå økt kvalitet og robuste fagmiljøer.

Les mer
2 jun 2019

Har 50-årsjubilanten NIFU utført sitt samfunnsoppdrag? Ja, sier eksterne evalueringer. Vi har tatt et tilbakeblikk.

Les mer
29 Mai 2019

NIFU har ledig postdoktorstilling innen et empirisk komparativt prosjekt som omhandler begreper, mekanismer og praksis for forskningskvalitet. Stipendet er tilknyttet et bredt og flernasjonalt forskningsmiljø med senterstøtte fra Norges forskningsråd (R-QUEST - Centre for Research Quality and Policy Impact Studies).

Les mer