Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

6 nov 2019

Sentrale styringssignaler, skoleledere og lærere ser inkludering som et ideal. Det er et mål å styrke tilpasset opplæring, redusere bruken av spesialundervisning og at spesialundervisningen skal foregå i organisatorisk inkluderende løsninger. NIFUs nye studie viser en annen virkelighet.

Les mer
31 okt 2019

Fredag 1. november kl 09.00 lanseres arbeidet med indikatorer for det norske forsknings- og innovasjonssystemet på Sentralen i Oslo. Temaet for årets seminar er bærekraft i innovasjon og forskning – hva sier indikatorene?

Les mer
25 okt 2019

I Norge er barnehageansatte tilfredse med jobben sin. Sammenlignet med andre land, er det en lav andel som slutter. Men få er fornøyde med egen lønn.

Les mer
23 okt 2019

NMBUs Talentutviklingsprogram og ordningen med støtte til innovative undervisningsformer er gode ordninger som bidrar til å oppfylle universitetets overordnede målsetting om å fremme fremragende forskning og utdanning.

Les mer