Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

26 Mar 2021

Ny internasjonal statistikk viser at OECD-landenes samlede utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) utgjorde 2,5 prosent av BNP i 2019. Det er det høyeste nivået noen gang, og kommer etter en realvekst på 4 prosent fra året før.

Les mer
19 Mar 2021

I 2020 ble det avlagt 1 634 doktorgrader i Norge, en økning på 3 prosent fra året før. Det har aldri tidligere blitt holdt like mange disputaser ved norske læresteder som i fjor.

Les mer
12 Mar 2021

Norske bedrifter melder om en etterspørsel etter kompetanse på omtrent samme nivå i år som tidligere år. - Det skjer til tross for at deler av samfunnet i perioder har vært mer eller mindre nedstengt som følge av koronapandemien, sier seniorrådgiver ved NIFU.

Les mer