Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

21 jun 2019

Det er positive forventninger til fusjonsprosessen ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Implementering av campusovergripende fakulteter og institutter, ingen stedlig ledelse og store geografiske avstander byr imidlertid på visse utfordringer.

Les mer
12 jun 2019

I mer enn 50 år har NIFU bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Jubileumsboken Kunnskapsreiser gir noen riss av institusjonshistorien og faghistorien på områder NIFU har arbeidet med, i tillegg til historier, epistler og fakta om instituttet og menneskene som har jobbet der.

Les mer
HVL \ Hedvig Myklebust \ CC BY-SA 4.0
12 jun 2019

NIFU skal gjennomføre den forskningsbaserte evalueringen av reformen «Konsentrasjon for kvalitet». Evalueringen skal se på om reformen har hjulpet norsk høyere utdanning med å oppnå økt kvalitet og robuste fagmiljøer.

Les mer