Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

23 okt 2019

NMBUs Talentutviklingsprogram og ordningen med støtte til innovative undervisningsformer er gode ordninger som bidrar til å oppfylle universitetets overordnede målsetting om å fremme fremragende forskning og utdanning.

Les mer
10 okt 2019

Prosjektet «Re-structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape» er en forskningsbasert evaluering av strukturreformen finansiert av Norges Forskningsråd fra 2019 til 2023.

Les mer
27 sep 2019

Norske forskningsmiljøer rapporterer å ha brukt om lag 30 milliarder kroner på forsknings- og utviklingsarbeid på 10 tematiske forskningsområder i Norge i 2017. I tillegg utgjør bioteknologi 5,2 milliarder kroner eller nesten 8 prosent av de totale ressursene.Til sammenligning var den totale norske FoU-innsatsen ca. 67 milliarder kroner.

Les mer
26 sep 2019

61 prosent av NHOs medlemsbedrifter har i noen eller stor grad et udekket kompetansebehov, hvorav 10 prosent har i stor grad. Andel bedrifter med udekket kompetansebehov har holdt seg stabil på rundt 6 av 10 i hele barometerperioden. Dette viser kompetansebarometeret 2019.

Les mer